Ce facem

  Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, clusterul pentru sectorul TIC Clusterul IT&C Dunărea de Jos va realiza următoarele activități:

  • Facilitarea cooperării între organizațiile partenere în cadrul clusterului și toate categoriile de organizații/agenți economici/persoane fizice interesate de activitatea acestuia și de activitățile desfășurate în cadrul sectorul TIC;
  • Promovează şi protejează interesele profesionale şi comerciale ale membrilor săi;
  • Organizează şi promovează mediul contactelor profesionale şi comerciale din domeniu;
  • Acordă asistenţă si promovează proiectele individuale, comune sau cu terţi;
  • Efectuează activităţi de cercetare şi studii şi elaborează strategii, construieşte baze de date, sistematizează informaţiile şi asigură accesul larg şi nediscriminatoriu al membrilor la acestea;
  • Organizează si derulează evenimente și programe pentru tineret pentru promovarea Societății Informaționale și Societății Cunoașterii;
  • Elaborează strategii de promovare şi derulează activităţi de promovare a proiectelor întreprinse de aceasta şi de membrii acesteia (inclusiv comunicarea şi promovarea facilităţilor proiectelor disponibile pentru uzul membrilor, atragerea de noi membri, dezvoltarea de pagini Web/ portaluri etc.);
  • Desfăşoară activităţi de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de membri;
  • Organizează reţelele (networks) şi punctele de contact;
  • Întreprinde activităţi de comunicare, construire de imagine (branding) la nivel naţional şi european, mediatizarea proiectelor şi a rezultatelor, întărirea cooperării cu parteneri interni şi europeni;
  • Promovarea unei abordări multiculturale, multidisciplinare și trans-sectoriale în domeniul TIC;
  image
  © 2024 CLUSTER IT&C DUNĂREA DE JOS. Toate drepturile rezervate.