CLUSTER IT&C
  DUNĂREA DE JOS

  Ce facem

  Ne propunem promovarea unei abordări multiculturale, multidisciplinare și trans-sectoriale în domeniul TIC.

  Ce avantaje ai alături de noi?

  Calificare

  Specializarea furnizorilor

  Colaborare

  Schimb de informații și know-how

  Dezvoltare

  Strategii de dezvoltare

  Internaționalizare

  Colaborare cu clustere din străinătate

  image

  Educație
  și mediul de afaceri

  Tehnologia informației și a comunicațiilor

  Vizăm susținerea corelării ofertei de educație cu nevoile mediului de afaceri în domeniul TIC, dar și organizarea de programe de formare, calificare și perfecționare deschise personalului de specialitate al membrilor clusterului.

  Cine suntem

  Clusterul pentru industria TIC „Clusterul IT&C Dunărea de Jos” Galați a fost înființat în anul 2015 și își propune:

  • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a membrilor săi;
  • Facilitarea formării clusteruluí și sprijinirea dezvoltării acestuia pe termen lung;
  • Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţii de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI;
  • Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie, educaţie, sănătate) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni);
  • Crearea premiselor pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectorul TIC, bazată pe utilizarea intensivă a cunoaşterii;
  • Creşterea competitivităţii regionale a învaţământului IT;
  • Identificarea şi promovarea iniţiativelor ce generează produse şi servicii inovatoare;
  • Generarea de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare cu ajutorul membrilor;
  • Asistarea instituţiilor publice pentru creşterea eficienţei şi productivităţii;
  • Crearea mecanismelor pentru abordarea colaborativă de proiecte internaționale de anvergură;
  • Reprezentarea intereselor din mediul ITC în faţa organismelor statului;
  • Sprijinirea antreprenoriatului şi a IMM-urilor din domeniul ITC din regiune;
  • Atragerea de resurse (investiţii, fonduri de risc, etc) pentru dezvoltarea sectorului;
  • Să identifice și să promoveze o serie de proiecte de investiții, atât publice cât și private, precum și propuneri de modernizare/îmbunătățire a strategiilor, politicilor și planurilor de acțiune în domeniul TIC;
  • Să promoveze dezvoltarea unei politici industriale orientate către clustere, la nivel național și european;
  • Să consolideze cooperarea între diverșii actori din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor, a schimbului de informații și de idei, precum și prin desfășurarea de activități comune.
  image

  Fii parte din echipa noastră!

  Aplică acum pentru a deveni membru al Asociației

  © 2024 CLUSTER IT&C DUNĂREA DE JOS. Toate drepturile rezervate.